• Eskilstuna United

Tre damelitklubbar i en träff med SvFFUnder torsdagen träffade KIF Örebro, Linköpings FC och Eskilstuna United DFF ledande företrädare i Svenska Fotbollförbundet för samtal om förbundets jämställdhetsarbete samt damfotbollens förutsättningar på kort och lång sikt. Förbundet representerades av Håkan Sjöstrand, generalsekreterare och Sevana Ghadimi, hållbarhetschef.

KIF Örebro, Linköpings FC och Eskilstuna United DFF gick i förra veckan ut i ett öppet brev till Riksidrottsförbundet och Svenska Fotbollförbundet, för att uppmana ledande företrädare i de två organisationerna att verka så att fördelningen av Regeringens krisstöd inte får fördelas med samma sneda utfall som förra gången. I en parallell dialog om jämställdhet inom fotbollen och damfotbollens förutsättningar träffade samma klubbar under torsdagen Svenska Fotbollförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand samt hållbarhetschef Sevana Ghadimi. Mötet ägde rum i Linköping, hos mötesinitiativtagaren Linköpings FC.

Mötet pågick i ett par timmar, där klubbarna redogjorde för den verklighet och vardag de befinner sig – både här och nu i det akuta skedet av coronapandemin men också generellt. Tillsammans var de tydliga med att damelitfotbollen har det väldigt tufft just nu och sannolikt kommer ha tunga år framöver för att återhämta sig. Tillsammans uttryckte även klubbarna besvikelse över fördelningen av krisstödet och hur frågan hanterats av både Svenska Fotbollförbundet och Riksidrottsförbundet.

De prioriterade frågorna som lyftes på mötet var 1) fördelningen av det kommande krisstödet från Regeringen, 2) damelitklubbarnas förutsättningar att bedriva en fortsatt konkurrenskraftig verksamhet i takt med att klubbar internationellt satsar alltmer på damfotboll och drar ifrån samt 3) förbundets syn på – och arbete med – jämställdhet.


Lina Bertilsson, ordförande i Eskilstuna United DFF, kommenterar:

– Det var viktigt att vi lyssnade på varandra idag och bra att vi fick tydliga signaler att förbundet tar frågan på allvar och att både Håkan och Sevana tog med sig ett antal frågor tillbaka till förbundet och lovade att återkoppla kring dessa i närtid. Både gällande den akuta situationen med anledning av corona, men också kring viktiga framtidsfrågor för damfotbollens överlevnad.

Paul Lindvall, ordförande i Linköpings FC – initiativtagare till mötet – kommenterar:

– Det här var ett bra möte, där Håkan och Sevana lyssnade på det vi hade att framföra och vi lyssnade på det de hade att framföra. Samtalet handlade både om långsiktiga frågor som vi inte löser här och nu, men också konkret om det kommande krisstödet. Dels hur vi upplevde hanteringen av första omgångens krisstöd men också vad vi efterlyser till omgång två.

KIF Örebros ordförande Fredrik Stengarn håller med och fortsätter:

– Det var skönt att mötet väldigt tydligt handlade om de frågorna som behövde lyftas, där vi dessutom hade både högt i tak och stor transparens i samtalet. Det här är så viktiga frågor att de måste få den här typen av uppmärksamhet och engagemang. Alla som deltog på mötet är också personer som jag upplever genuint brinner för att flick- och damfotbollen ska få det bättre – och det märktes idag.

Utöver att Sevana Ghadimi redogjorde för förbundets jämställdhetsarbete så lyfte Håkan Sjöstrand ett antal viktiga initiativ som sker i syfte att påverka uppåt i UEFA och FIFA.

Det kanske viktigaste resultatet av mötet förutom en bra inlyssnande dialog var att frågan är så pass viktig att det finns anledning att ses igen för att kunna vara ännu mer konkreta och tillsammans hitta en väg fram för en starkare flick- och damfotboll i Sverige.

Mötesdeltagare:

Håkan Sjöstrand, generalsekreterare Svenska Fotbollförbundet (SvFF)

Sevana Ghadimi, hållbarhetschef Svenska Fotbollförbundet (SvFF)

Lina Bertilsson, ordförande Eskilstuna United DFF

Paul Lindvall, ordförande Linköpings FC

Mats Fransson, vice ordförande Linköpings FC

Frida Andersson, klubbdirektör Linköpings FC

Fredrik Stengarn, ordförande KIF Örebro DFF

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White RSS Icon

#ESKILSTUNAUNITED

OM ESKILSTUNA UNITED

Eskilstuna United DFF bildades den 29 september 2002 då fotbollklubbarna Slagsta IK och Tunafors SK slogs samman och bildade Eskilstuna United DFF.

BESÖKSADRESS

Årby IP, Årbygatan 4
63344 Eskilstuna

POSTADRESS

KONTAKTA OSS

Tel: 073-038 57 90

kansli@eskilstunaunited.se

Eskilstuna United DFF
Årbygatan 4
63345 Eskilstuna

Foto på Tunavallen taget av Jim Ahlerup